English english Nederlands nederlands
Burg. Marijnenlaan 123 - 2585 DV ‘s-Gravenhage

Tel. 070 - 3630076 Fax. 070 - 3615788

Email. secretariaat@lucardie-advocaten.nl

INFORMATIE OVER HET JURIDISCH LOKET EN HET DIAGNOSEDOCUMENT

De hulp van een advocaat kost geld. Tijdens het intakegesprek maken we duidelijke afspraken over het uurtarief en de bijkomende kosten. In de Opdrachtbevestiging komen alle afspraken helder op papier, zodat u weet waar u aan toe bent.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Soms krijgt u subsidie voor rechtsbijstand. De overheid betaalt de rechtsbijstand aan ons kantoor.  U bent wel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte daarvan wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand; u kunt deze vinden op www.rvr.org. In dat geval komt u misschien ook in aanmerking voor een korting van € 53,00 (bedrag 2016). Deze korting krijgt u alleen als u eerst gebruik maakt van de hulp van het Juridisch Loket. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, kunt u het volgende doen:
  1. Ga eerst naar het Juridisch Loket (check www.juridischloket.nl voor uw dichtstbijzijnde vestiging) of bel met het Juridisch Loket (0900-8020 € 0,10 p/m).
  2. Vertel in een persoonlijk gesprek met een juridisch medewerker van Juridisch Loket wat uw probleem is.
  3. Zorg dat u alle papieren - die duidelijk maken waar uw zaak over gaat - bij de hand heeft.
  4. De juridisch medewerker geeft u vervolgens advies over de manier waarop u uw zaak het beste kunt aanpakken. Hij zoekt met u naar een mogelijke oplossing. Zou houdt hij rekening met:
 
Als u daarna de hulp van een advocaat wilt, geeft de juridisch medewerker u een diagnosedocument. Dit is een document met het advies van het Juridisch Loket.
Uiteindelijk gaan de subsidieaanvraag van uw advocaat en het diagnosedocument naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beslist over uw recht op subsidie en korting.

Voor cliënten met een inkomen op of rond het bijstandsniveau is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor alle kosten van een procedure.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Beschikt u over een rechtsbijstandverzekering? Ook dan kunnen wij veel voor u betekenen. Op grond van de uitspraken van het Europese Hof dient uw rechtsbijstandverzekering uw advocaatkosten in geval van een juridische procedure te vergoeden.
Bovendien heeft u als verzekerde, op grond van de polisvoorwaarden, ook het recht om een second opinion aan een advocaat te vragen. De advocaatkosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.